Průvodce novou zahradou

Prvním krokem k úspěšné realizaci je osobní schůzka se zákazníkem, vyslyšení jeho představ a nabídnutí možností. Po vypracování a odsouhlasení návrhu začneme s terénními úpravami a dovezením kvalitní ornice. V případě zájmu pak postavíme zídky, palisády, schody či skalky. Dalším krokem je výběr druhů a velikosti rostlin a jejich rozmístění v ploše. Záleží na samotném zákazníkovi, jak vzrostlé dřeviny preferuje. Obecně však platí, čím vyšší velikost, tím vyšší cena a menší sortiment. Následuje instalace neviditelného obrubníku, pokládka folie a kůrování. Práce je pak završena zasetím trávníku.