Návrhy

 

 

Počítačové návrhy

Návrhy jsou provedeny na PC, osazovací plán v půdorysu a jednotlivé pohledy v trojrozměrném provedení, vše barevné. Velikost rostlin lze znázornit podle počtu let od výsadby, vzhled zahrady dle ročního období – tedy i rostlin v květu. Je možné znázornit i stíny v určitou hodinu a ročním období.

Skladba jednotlivých rostlin je vybrána tak, aby byl zajištěn velký sortiment, včetně vzácných a zajímavých druhů, které i v delším výhledu nepřerostou. Je možno dle požadavků zákazníka použít v jednotlivých partiích zahrady i rostliny ze stejných biotopů.

Zahrady jsou navrženy tak, aby se minimalizovala náročnost na jejich údržbu.